Ring / Bracelet Mandrels

  • Bracelet Mandrel Oval / Wooden Bracelet Mandrel

Bracelet Mandrel (Oval)

446

  • A - Bracelet Mandrel 3"X 12"
  • B - Bracelet Mandrel 3"X 15"

Hoop Earring Mandrel

447

  • For making hoop earrings from Ø10 to 50mm

Wooden  Bracelet Mandrel

448

  • A - ROUND 15"
  • B - Oval 13.1/2